info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454 (SKK Phú Nhuận) - 028 22 168 168 (SKK Chợ Lớn)

LỊCH DIỄN

Ngày Suất Sân khấu kịch Phú Nhuận

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54
Sân khấu kịch Chợ Lớn

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 168 168
Thứ Bảy , 15-01-2022 0:00 SK tạm nghỉ diễn vì dịch bệnh --------------- SK tạm nghỉ diễn vì dịch bệnh ---------------

Sân khấu Chợ Lớn

Sân khấu Phú Nhuận