info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454 (SKK Phú Nhuận) - 028 22 168 168 (SKK Chợ Lớn)

LỊCH DIỄN

Ngày Suất Sân khấu kịch Phú Nhuận

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54
Sân khấu kịch Chợ Lớn

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 168 168

Mùng 5

Thứ Tư , 29-01-2020
15:30 Oan Hồn Truyện Kinh dị - Hài
17:30 Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch
18:15 2-4-6 (Phần 1) Kinh dị - Hài
20:45 Ma Nữ Không Chồng Kinh dị - Hài Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch

Mùng 6

Thứ Năm , 30-01-2020
15:30 Tám Thần Tài Hài kịch
17:30 Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch
18:15 Gác Cũ Kinh dị - Hài
20:45 2-4-6 (Phần 1) Kinh dị - Hài Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch

Mùng 7

Thứ Sáu , 31-01-2020
15:30 Ma Nữ Không Chồng Kinh dị - Hài
17:30 Ngẫm Kiều Nhạc kịch
18:15 Oan Hồn Truyện Kinh dị - Hài
20:45 3-5-7 (2-4-6 Phần 2) Kinh dị - Hài Ngẫm Kiều Nhạc kịch

Mùng 8

Thứ Bảy , 01-02-2020
15:30 Tám Thần Tài Hài kịch
17:30 Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch
18:15 Oan Hồn Truyện Kinh dị - Hài
20:45 Oan Hồn Truyện Kinh dị - Hài Bạch Xà Truyện Cổ trang - Hài kịch

Mùng 9

Chủ Nhật , 02-02-2020
15:30 3-5-7 (2-4-6 Phần 2) Kinh dị - Hài
17:30 Ngẫm Kiều Nhạc kịch
18:15 Ma Nữ Không Chồng Kinh dị - Hài
20:45 Ma Nữ Không Chồng Kinh dị - Hài Ngẫm Kiều Nhạc kịch

Sân khấu Chợ Lớn

Sân khấu Phú Nhuận