info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454 (SKK Phú Nhuận) - 028 22 168 168 (SKK Chợ Lớn)

LỊCH DIỄN

Ngày Suất Sân khấu kịch Phú Nhuận

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54
Sân khấu kịch Chợ Lớn

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 168 168
Thứ Bảy , 07-12-2019 20:00 Tầng 13 Kinh dị - Hài
Chủ Nhật , 08-12-2019 20:00 Thân sâu hồn bướm Hài kịch
Chủ Nhật , 22-12-2019 20:00 Ngẫm Kiều Nhạc kịch
Thứ Hai , 23-12-2019 20:00 Ngẫm Kiều Nhạc kịch
Thứ Ba , 24-12-2019 20:00 Ngẫm Kiều Nhạc kịch
Thứ Bảy , 28-12-2019 20:00 Căn Hộ 404 Kinh dị - Hài
Chủ Nhật , 29-12-2019 20:00 Căn Hộ 404 Kinh dị - Hài
Thứ Hai , 30-12-2019 20:00 Ngẫm Kiều Nhạc kịch
Thứ Ba , 31-12-2019 20:00 Căn Hộ 404 Kinh dị - Hài
Thứ Tư , 01-01-2020 20:00 Ngẫm Kiều Nhạc kịch

Sân khấu Chợ Lớn

Sân khấu Phú Nhuận