info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

LỊCH DIỄN

Ngày Suất SK Điện Biên Phủ

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54 - 0828521252
Sân khấu ĐH Kinh Tế

Hỗ trợ đặt vé: 028 22 44 64 54 - 0828521252
Thứ Bảy , 23-09-2023 19:30 Bông Cánh Cò Hài kịch - Tâm lý
Chủ Nhật , 01-10-2023 19:30 Bông Cánh Cò Hài kịch - Tâm lý
Thứ Sáu , 20-10-2023 19:30 Bông Cánh Cò Hài kịch - Tâm lý
Thứ Bảy , 21-10-2023 19:30 Bông Cánh Cò Hài kịch - Tâm lý
Thứ Sáu , 27-10-2023 19:30 Bông Cánh Cò Hài kịch - Tâm lý

SK Điện Biên Phủ(Nhà Văn Hoá Sinh Viên TPHCM)

Sân khấu ĐH Kinh Tế