info@kichhongvan.com
Hotline: 028 2244 6454- 0828521252

NHỮNG VỞ KỊCH MỚI NHẤT

Oan Ơi Là Oan Sân khấu kịch Phú Nhuận
Cô 5 - Cậu 10 Sân khấu kịch Phú Nhuận
Số Đỏ Sân khấu kịch Chợ Lớn
Hồn Ma Báo Oán Sân khấu kịch Chợ Lớn
Bên Hiếu Bên Tình Sân khấu kịch Phú Nhuận
Lôi Vũ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Duyên Kiếp Sân khấu kịch Phú Nhuận
Mẹ Và Người Tình Sân khấu kịch Phú Nhuận
Bạch Xà Truyện Sân khấu kịch Chợ Lớn
Ma Nữ Không Chồng Sân khấu kịch Phú Nhuận
Ngẫm Kiều Sân khấu kịch Chợ Lớn
Ngôi Nhà Trên Thuyền Sân khấu kịch Phú Nhuận
Liên khúc Kinh Dị Sân khấu kịch Superbowl
Xác Hội Sân khấu kịch Phú Nhuận
Nốt Ruồi Máu Sân khấu kịch Superbowl
Thân Sâu Hồn Bướm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Sợ Sân khấu kịch Superbowl
Gác Cũ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Gã Thợ May Sân khấu kịch Phú Nhuận
Xóm Lũ (Vở mới) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Ngã Rẽ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Suối Linh Hồn Sân khấu kịch Phú Nhuận
Xác Sống Sân khấu kịch Phú Nhuận
Người Lạ Ơi Sân khấu kịch Superbowl
Phục Diện Pháp Y Sân khấu kịch Phú Nhuận
Game over! Sân khấu kịch Phú Nhuận
Đàn bà... mấy tay? Sân khấu kịch Phú Nhuận
Hung Thủ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Con Nhà Nghèo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Bỉ Vỏ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Oan Gia Sân khấu kịch Phú Nhuận
Lục Sắc Sân khấu kịch Superbowl
Ma Ma Sư Phụ Sân khấu kịch Superbowl
Ám Ảnh Kinh Hoàng Sân khấu kịch Phú Nhuận
Gia Đình Bá Đạo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Một Cha Ba Mẹ Sân khấu kịch Phú Nhuận
Điềm Báo Sân khấu kịch Phú Nhuận
Cưới Dùm Sân khấu kịch Phú Nhuận
Làm... Sân khấu kịch Phú Nhuận
12 Giờ Đêm Sân khấu kịch Superbowl
Thoát Xác Sân khấu kịch Phú Nhuận
Thứ 6 - Ngày 13 Sân khấu kịch Superbowl
Tầng 13 Sân khấu kịch Phú Nhuận
Kỳ Án 292 Sân khấu kịch Phú Nhuận
Căn Hộ 404 Sân khấu kịch Chợ Lớn
2-4-6 (Phần 1) Sân khấu kịch Phú Nhuận
Xóm Trọ 3D (Phần 1) Sân khấu kịch Chợ Lớn
Oan Hồn Truyện Sân khấu kịch Phú Nhuận
3-5-7 (2-4-6 Phần 2) Sân khấu kịch Phú Nhuận